Thursday, May 7, 2009

Penyelidik di Concorde Inn KLIA

Pada 23-25 April yang lalu, sekumpulan 20 orang penyelidik dari IPGM berkumpul di Concorde Inn KLIA bagi meningkatkan lagi kemahiran dalam menganalisis data kajian kuantitatif. Kursus selama tiga hari dua malam itu dibimbing oleh fasilitator yang berpengalaman luas dalam bidang ini iaitu Puan Dewani Goloi dari EPRD Kementerian Pelajaran Malaysia.

Sepanjang berkursus, para peserta begitu tekun dan menunjukkan komitmen tinggi sepanjang proses perkongsian ilmu tersebut. Semoga usaha jabatan Penyelidikan dan Inovasi Profesionalisme Keguruan (PIPK) ini akan memberi sumbangan besar kepada usaha mengangkat martabat profesion keguruan terutama dalam bidang penyelidikan.