Friday, March 21, 2014

KURSUS PEMBINAAN PROPOSAL DAN INSTRUMEN KAJIAN

Hari Ketiga (21Mac 2014)


Hari ini ialah hari terakhir kursus dilaksanakan.  Slot dimulakan dengan pembentangan oleh Dr. Roslina bt. Suratnu berkenaan tajuk "Penulisan Bibliografi" berdasarkan sistem American Psychological Association (APA).  Slot seterusnya ialah berkaitan "Rujukan Sumber Elektronik" yang disampaikan oleh Pn. Norfadhilah binti Nasrudin. Majlis penutup disempurnakan oleh Ketua Jabatan Penyelidikan dan Inovasi Profesionalisme Keguruan,  En. Hamdan bin Misram.  Beliau menyarankan agar para peserta dapat menghasilkan penulisan ilmiah demi kelangsungan kecemerlangan profesionalisme keguruan.

Terima kasih atas sokongan semua pihak yang terlibat.

TERIMA KASIH, JUMPA LAGI....


Thursday, March 20, 2014

KURSUS PEMBINAAN PROPOSAL DAN INSTRUMEN KAJIAN 2014

Kursus PPIK 2014 sedang dilaksanakan dengan lancar.  Pada hari pertama, 19 Mac 2014 seramai 20 orang peserta menghadiri kursus ini.  Fasilitator kursus terdiri daripada Dr. Abd Murad bin Salleh, Dr. Roslina bt. Suratnu, Dr. Shahlan bin Surat dan Pn. Norfadhilah bt. Nasrudin, sementara En. Suhasni bin Dollah dan Pn. Juairiah bt. Marjonet sebgai urusetia kursus.  Kursus PPIK 2014 berlangsung selama tiga hari dan akan tamat pada 21 Mac 2014.  

Hari kedua kursus, 20 Mac 2014 tajuk yang dibincangkan meliputi "Tajuk dan Masalah Kajian", "Kaedah Pengutipan Dada" dan "Penganalisaan Data" oleh Dr. Abd Murad bin Salleh.  Kursus PPIK akan diteruskan lagi pada 21 Mac 2014.


KJ JPIPK khusyuk mendengar

Taklimat Dr. Abd Murad bin Salleh

Faslitator jemputan Dr. Shahlan bin Surat
Pn. Norfadhilah bt. Nasrudin 


Dr. Roslina bt. Suratnu 

Pn. Juairiah bt Marjonet
Jurnal Semarak Bahasa
Hasil Akhir Kursus PPIK 2014

Friday, March 14, 2014

KURSUS PEMBINAAN PROPOSAL DAN INSTRUMEN KAJIAN

CADANGAN PELAKSANAAN KURSUS

TARIKH           : 19, 20, dan 21 Mac 2014
TEMPAT          :  Bilik Bengkel/Simulasi Tingkat 6 Bangunan Baharu
PESERTA        : 1 Urus setia, 20 pensyarah dan 4 fasilitator

JADUAL KURSUS

      MASA
HARI
 8.30-10.00

10.00-10.30
10.30-12.30
12.30-2.30 
2.30-4.30

RABU
(19 MAC 2014)

TAKLIMAT
JENIS DAN BENTUK KAJIAN KUANTITATIF & KUALITATIF

Kualitatif – drsu
Kuantitatif -nn


REHAT

BENGKEL PROPOSAL KAJIAN

PROSES KONSULTANSI REKA BENTUK KAJIAN/KAEDAH GABUNGAN
dams


REHAT

BENGKEL PROPOSAL KAJIAN

PROSES KONSULTANSI TAJUK & MASALAH KAJIAN


dss

KHAMIS
(20 MAC 2014)

BENGKEL PROPOSAL KAJIA
PROSES KONSULTANSI REKA BENTUK KAJIAN

Semua Fasilitator

REHAT


BENGKEL PROPOSAL KAJIAN

PROSES KONSULTANSI KAEDAH PENGUTIPAN DAN DATA
Semua fasilitator
REHAT

BENGKEL PROPOSAL KAJIAN

PROSES KONSULTANSI KAEDAH PENGUTIPAN DAN PENGANALISISAN DATA

Semua fasilitator
JUMAAT
(21 MAC 2014)
PENULISAN LAPORAN- PENYAMPAIAN DAN PENGOLAHAN

dams/dss

REHAT
RUMUSAN
DAN PENYEDIAAN DRAF LAPORAN PENYELIDIKAN JABATAN

Ketua Jabatan/urus setia

Ketua Jabatan JPIPK
Encik Hamdan b. Misram

Fasilitator:
Drsu:Dr. Roslina bt. Suratnu
dre:Dr Rosinah bt. Edinin
dams: Dr Abd Murad bin Salleh
dss: Dr Shahlan bin Surat
nn: Norfadhilah bt. Nasruddin
Urus setia:
Suhasni bin Dollah
Puan Juairiah Marjonet