Thursday, July 9, 2015

Perancangan Penyelidikan Tindakan II - Bahasa Melayu Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan)

Assalamualaikum wbt, Selamat Sejahtera dan Salam 1Malaysia,

Pelajar-pelajar boleh merujuk Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Kursus Penyelidikan Tindakan bagi memudahkan perjalanan pelaksanaan intervensi dan penulisan laporan serta persediaan Seminar Penyelidikan Tindakan 2015.RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEMESTER
KURIKULUM
SEMESTER 2  TAHUN 4 (2015)

                                                          
Kursus                                         :  Penyelidikan Tindakan II - Bahasa Melayu Pendidikan Rendah  
                                                               (Pelaksanaan dan Pelaporan)
Kod Kursus                                  :  BMM 3153
Kredit                                           :  3(3+0) = 90 jam Amali
Mod Penyampaian                                   :  Bimbingan dan penyeliaan
Kaedah/Jenis pentaksiran              :  Kerja Kursus: 100% (Laporan 70%; Pembentangan 30%)

Objektif Pembelajaran:
1.  Menghasilkan satu laporan penulisan PT yang lengkap, sahih dan memenuhi ciri-ciri penulisan ilmiah.
2.  Menganjur dan menguruskan pelaksanaan Seminar PT Bahasa Melayu peringkat IPG masing-masing.
3.  Membentangkan kertas kerja hasil PT dalam Seminar PT Bahasa Melayu.
4.  Mendokumen dan menerbit kertas PT dalam dalam satu jurnal atau prosiding.

Minggu/ Tarikh
Topik/Tajuk
Jam Interaksi
(Seminggu)
Catatan
M 1
22-26
 JUN 2015
Melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah dan menulis draf laporan
  • Konteks / latar belakang kajian
  • Tinjauan literatur
  • Fokus / Aspek amalan bagi penambahbaikan
  • Pelan tindakan


6JAM
Perbincangan dan bimbingan
M 2
29 JUN- 3 JULAI 2015
Melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah dan menulis draf laporan
o   Pelaksanaan pelan tindakan
o   Pengumpulan data

6JAM
Perbincangan dan bimbingan

M3
6-10 JULAI  2015

Melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah dan menulis draf laporan
o   Analisis data
o   Huraian data
6JAM
Perbincangan dan bimbingan

M4
13-17 JULAI 15


Melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah dan menulis draf laporan
o   Membuat kesimpulan
o   Refleksi dan implikasi
6JAM
Perbincangan dan bimbingan
17-18/1/2015: Cuti Hari Raya
M5
20-24 JULAI 15

Melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah dan menulis draf laporan
o   Pelan bagi tindakan susulan
o   Sumber rujukan: American Psychological Association (APA)

6JAM
Perbincangan dan bimbingan
M6
27-31 JULAI 15


Menyiapkan laporan penyelidikan tindakan
o   Baca draf laporan
o   Kaji semula draf
o   Murni /edit draf
o   Baca semula (proof-read) draf
o   Laporan akhir

6JAM
Perbincangan dan bimbingan
M 7
3-7 OGOS 15
Organisasi seminar penyelidikan tindakan
o   Tema seminar
o   Jawatankuasa seminar
o   Tempat seminar
o   Kos seminar
o   Publisiti
o   Memilih dan mengedit kertas penyelidikan tindakan.
12JAM
Dengan bimbingan
pensyarah penyelia

M 8
10-14 OGOS 15
Organisasi seminar penyelidikan tindakan
o   Memilih dan mengedit kertas penyelidikan tindakan.

12JAM
Dengan bimbingan
pensyarah penyelia

M 9
17-21 OGOS 2015
Organisasi seminar penyelidikan tindakan
o   Merancang persembahan kertas penyelidikan tindakan dalam seminar.

6JAM
Dengan bimbingan
pensyarah penyelia

(HANTAR LAPORAN)

M 10
24-28 OGOS 2015
Seminar Penyelidikan Tindakan
o   Persembahan kertas penyelidikan tindakan dalam seminar.


12JAM
PEMBENTANGAN SELARI 8A/8B/8C/8D/8E
(27 & 28hb Ogos)
M11
31 OGOS- 4 SEPT 2015
Dokumentasi dan prosedur penerbitan kertas penyelidikan tindakan
o   Kumpul semua kertas penyelidikan tindakan
o   Murnikan semua kertas penyelidikan tindakan berdasarkan maklum balas membina daripada seminar

12JAM
Dengan bimbingan
pensyarah penyelia
31/8/2015: Cuti Hari Kebangsaan
M 12
7-11 SEPT 2015
ULANGKAJI


M 13
14-18 SEPT 2015
PEPERIKSAAN


M 14
21-25 SEPT 2015
CUTI PERTENGAHAN SEMESTER 2M 15- 18
28 SEPT- 23 OKT 2015

INTERNSHIP


M 19-22
16 OKT-20 NOV 2015

PELAJAR TERUS BERADA DI SEKOLAHJumlah Jam
90 jam