Sunday, April 6, 2008

MENGAPA PERLU KAJIAN TINDAKAN?

KEPENTINGAN KAJIAN TINDAKAN

1 Mendapat sumber maklumat penting untuk memahami amalan pengajaran pensyarah, amalan pembelajaran pelajar,
keadaan pelajar, suasana dalam bilik tutoran dan sebagainya;
2 Dapat merancang huraian mata pelajaran dengan lebih berkesan;
3 Dapat mempelbagaikan kaedah pengajaran dan pembelajaran, memudahkan
pencapaian objektif dan dapat pula memahami, mengubah dan memperbaiki amalan sendiri;
4 Meningkatkan penggunaan bahan dan membentuk jalinan kerja yang lebih aktif dan efektif;
5 Dapat menyediakan pensyarah sebagai penyelidik yang kritikal, kaya dengan idea baru, sanggup menerima
perubahan dan berupaya membuat penilaian terhadap kurikulum dan kokurikulum;
6 Membentuk budaya penyelidikan sebagai asas dalam membuat sebarang perancangan untuk tindakan; dan
7 Merapatkan perhubungan di antara pensyarah yang terlibat melalui kerjasama secara kolaboratif.


OLEH : [ Unit R&D Kolej Matrikulasi ]

No comments: