Tuesday, December 6, 2011

Aktiviti JPIPK 2012

1. LPS : Bengkel Penyelidikan Tindakan - 18 Januari 2012
2. Fasa 1: Bengkel Penulisan Proposal Penyelidikan - 8-10 Februari 2012
3. Fasa 2 : Bengkel Pembinaan Instrumentasi Penyelidikan -7-9 Mac 2012
4. Fasa 3 : Bengkel Analisis Kuantitatif dan Kualitatif - 9 - 11 Mei 2012
5. Fasa 4 : Bengkel Penulisan Laporan Penyelidikan - 25- 27 Julai 2012

No comments: