Thursday, July 9, 2015

Perancangan Penyelidikan Tindakan II - Bahasa Melayu Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan)

Assalamualaikum wbt, Selamat Sejahtera dan Salam 1Malaysia,

Pelajar-pelajar boleh merujuk Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Kursus Penyelidikan Tindakan bagi memudahkan perjalanan pelaksanaan intervensi dan penulisan laporan serta persediaan Seminar Penyelidikan Tindakan 2015.



RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEMESTER
KURIKULUM
SEMESTER 2  TAHUN 4 (2015)

                                                          
Kursus                                         :  Penyelidikan Tindakan II - Bahasa Melayu Pendidikan Rendah  
                                                               (Pelaksanaan dan Pelaporan)
Kod Kursus                                  :  BMM 3153
Kredit                                           :  3(3+0) = 90 jam Amali
Mod Penyampaian                                   :  Bimbingan dan penyeliaan
Kaedah/Jenis pentaksiran              :  Kerja Kursus: 100% (Laporan 70%; Pembentangan 30%)

Objektif Pembelajaran:
1.  Menghasilkan satu laporan penulisan PT yang lengkap, sahih dan memenuhi ciri-ciri penulisan ilmiah.
2.  Menganjur dan menguruskan pelaksanaan Seminar PT Bahasa Melayu peringkat IPG masing-masing.
3.  Membentangkan kertas kerja hasil PT dalam Seminar PT Bahasa Melayu.
4.  Mendokumen dan menerbit kertas PT dalam dalam satu jurnal atau prosiding.

Minggu/ Tarikh
Topik/Tajuk
Jam Interaksi
(Seminggu)
Catatan
M 1
22-26
 JUN 2015
Melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah dan menulis draf laporan
  • Konteks / latar belakang kajian
  • Tinjauan literatur
  • Fokus / Aspek amalan bagi penambahbaikan
  • Pelan tindakan


6JAM
Perbincangan dan bimbingan
M 2
29 JUN- 3 JULAI 2015
Melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah dan menulis draf laporan
o   Pelaksanaan pelan tindakan
o   Pengumpulan data

6JAM
Perbincangan dan bimbingan

M3
6-10 JULAI  2015

Melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah dan menulis draf laporan
o   Analisis data
o   Huraian data
6JAM
Perbincangan dan bimbingan

M4
13-17 JULAI 15


Melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah dan menulis draf laporan
o   Membuat kesimpulan
o   Refleksi dan implikasi
6JAM
Perbincangan dan bimbingan
17-18/1/2015: Cuti Hari Raya
M5
20-24 JULAI 15

Melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah dan menulis draf laporan
o   Pelan bagi tindakan susulan
o   Sumber rujukan: American Psychological Association (APA)

6JAM
Perbincangan dan bimbingan
M6
27-31 JULAI 15


Menyiapkan laporan penyelidikan tindakan
o   Baca draf laporan
o   Kaji semula draf
o   Murni /edit draf
o   Baca semula (proof-read) draf
o   Laporan akhir

6JAM
Perbincangan dan bimbingan
M 7
3-7 OGOS 15
Organisasi seminar penyelidikan tindakan
o   Tema seminar
o   Jawatankuasa seminar
o   Tempat seminar
o   Kos seminar
o   Publisiti
o   Memilih dan mengedit kertas penyelidikan tindakan.
12JAM
Dengan bimbingan
pensyarah penyelia

M 8
10-14 OGOS 15
Organisasi seminar penyelidikan tindakan
o   Memilih dan mengedit kertas penyelidikan tindakan.

12JAM
Dengan bimbingan
pensyarah penyelia

M 9
17-21 OGOS 2015
Organisasi seminar penyelidikan tindakan
o   Merancang persembahan kertas penyelidikan tindakan dalam seminar.

6JAM
Dengan bimbingan
pensyarah penyelia

(HANTAR LAPORAN)

M 10
24-28 OGOS 2015
Seminar Penyelidikan Tindakan
o   Persembahan kertas penyelidikan tindakan dalam seminar.


12JAM
PEMBENTANGAN SELARI 8A/8B/8C/8D/8E
(27 & 28hb Ogos)
M11
31 OGOS- 4 SEPT 2015
Dokumentasi dan prosedur penerbitan kertas penyelidikan tindakan
o   Kumpul semua kertas penyelidikan tindakan
o   Murnikan semua kertas penyelidikan tindakan berdasarkan maklum balas membina daripada seminar

12JAM
Dengan bimbingan
pensyarah penyelia
31/8/2015: Cuti Hari Kebangsaan
M 12
7-11 SEPT 2015
ULANGKAJI


M 13
14-18 SEPT 2015
PEPERIKSAAN


M 14
21-25 SEPT 2015
CUTI PERTENGAHAN SEMESTER 2



M 15- 18
28 SEPT- 23 OKT 2015

INTERNSHIP


M 19-22
16 OKT-20 NOV 2015

PELAJAR TERUS BERADA DI SEKOLAH



Jumlah Jam
90 jam

No comments: