Sunday, February 22, 2009

MAKLUM BALAS PELANGGGAN

e-melkan maklum balas ini ke : ipbmm2008@gmail.com


MAKLUM BALAS PELANGGAN TERHADAP PERKHIDMATAN PERGURUAN YANG DISEDIAKAN OLEH BPG/IPG


A. MAKLUM BALAS

Tarikh: ___________________

1. Sila berikan penilaian perkhidmatan perguruan yang tuan terima.

□ Guru Permulaan
□ Praktikum
□ Mentoring daripada BPG/IPG

Berdasarkan skala berikut, tandakan ( √ ) atau "bold" pada tahap yang dipilih.
Tahap Skala

Cemerlang (5)
Baik (4)
Memuaskan (3)
Kurang Memuaskan (2)
Tidak Memuaskan (1)


2. Jika tidak memuaskan, nyatakan sebabnya:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________


B. CADANGAN

3. Cadangan untuk memperbaik tahap perkhidmatan:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________
Terima kasih atas kerjasama dan maklum balas yang anda berikan.

No comments: