Friday, October 22, 2010

PENULISAN ABSTRAK KAJIAN TINDAKAN

Abstrak dalam kajian tindakan agak berbeza dengan abstrak dalam penyelidikan konvensional. Abstrak dalam kajian tindakan mengandungi beberapa perkara penting iaitu:
  1. Fokus kajian penyelidikan tindakan
  2. Kumpulan sasaran
  3. Tinjauan awal masalah kajian, Instrumen yang digunakan
  4. Hasil tinjauan awal
  5. Perancangan tindakan iaitu penerangan ringkas tindakan yang dijalankan sebagai intervensi untuk tujuan penambaikan
  6. Hasil yang diperoleh selepas intervensi yang dijalankan
  7. Cadangan kajian seterusnya (jika perlu)

22.10.2010

No comments: