Saturday, April 16, 2011

KERTAS CADANGAN PENYELIDIKAN TINDAKAN

PELAJAR PISMP SEM 7 - PENGHANTARAN KERTAS CADANGAN PENYELIDIKAN TINDAKAN PADA 23 APRIL 2011 KEPADA PENYELIA MASING-MASING.
PENSYARAH YANG MENGAJAR AKAN MEMODERASIKAN MARKAH SEBELUM DIHANTAR KE UNIT PEPERIKSAAN.
Pelajar yang dikasihi :
Kajian Literatur perlu dibuat dan dimasukkan dalam kertas cadangan penyelidikan. Markahnya 10%.
Kajian literatur mengandungi pengenalan kajian yang dijalankan, dasar-dasar kementerian, dasar-dasar kerajaan, penerangan konsep dalam kajian yang dijalankan, teori dan model yang berkaitan dengan kajian sahaja. Yang tidak berkenaan tu sila keluarkan. Fikir... bagaimana nak kaitkan teori dan model berkenaan dengan kajian yang dijalankan (HOT...)
Selain itu, kajian berkaitan juga perlu dimasukkan (minima 5 kajian). Sila rujuk panduan penyediaan kertas proposal.
Sila pastikan, tujuan, objektif dan soalan kajian selaras dengan tajuk kajian. Alat kajian yang digunakan dapat menjawab soalan kajian. Dapatan tinjauan kajian dan hasil kajian selepas melaksanakan tindakan/ intervensi menunjukkan peningkatan/ perkembangan/ pembaikan/ positif supaya dapat membuktikan tindakan yang dijalankan betul-betul dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi.
Panduan pemilihan teori dan model boleh diperoleh dalam blok ini. Sila ambil perhatian.
Nota: Sesiapa yang menghadapi masalah, sila rujuk kepada pensyarah yang mengajar anda. Selamat Maju Jaya. Semoga Berjaya.

No comments: