Tuesday, June 28, 2011

FORMAT PENULISAN LAPORAN PENYELIDIKAN TINDAKAN

Saya ingin mengingatkan semua pelajar PISMP Semester 8 yang sedang menjalankan penyelidikan tindakan dan mula menulis Laporan Penyelidikan Tindakan supaya mematuhi kehendak dan keperluan IPG. Sila semak Format yang dicadangkan dan kandungan yang sepatutnya ada dalam setiap tajuk dan subtajuk. Setiap teguran daripada penyelia perlu diamati supaya dapat dirasionalkan mengikut keperluan. Pelajar bertanggungjawab sepenuhnya ke atas kajian dan penulisan yang dibuat. SELAMAT MAJU JAYA. 28.06.2011.

No comments: