Tuesday, September 27, 2011

Nilai Pendidikan Vs Kajian Literatur Dalam Penulisan Laporan Penyelidikan Tindakan

Apa yang perlu dimasukkan dalam ruangan Nilai Pendidikan? Tuan/puan boleh masukkan Falsafah Pendidikan, Dasar-dasar kerajaan berkaitan pendidikan dan Sukatan Pelajaran/KSPK atau apa-apa yang sewaktu dengannya. Pastikan perkara yang dibincangkan adalah berkaitan dengan kajian.Selain itu, bolah masukkan teori pendidikan dan model pendidikan yang berkaitan dengan kajian yang dijalankan. Apa pula yang perlu dimasukkan dalam Kajian Literatur? Kajian literatur mengandungi kajian-kajian berkaitan (kajian hampir-hampir sama) dengan penyelidikan yang dijalankan. Nilai pendidikan dan kajian literatur merupakan topik yang penting dalam setiap penyelidikan tindakan yang dijalankan. Kedua-duanya merupakan asas dan panduan yang amat diperlukan untuk menjalankan penyelidikan. Hal ini berbeza dengan penulisan kajian konvensional iaitu semua perkara berkenaan dimasukkan dalam kajian literatur.
Sekian, ini saja perkongsian buat kali ini.
Semoga penulisan ini dapat membantu
tuan/puan menyelesaikan masalah penulisan yang dihadapi.
Semoga dapat menghasilkan penulisan berkualiti. Selamat Menulis.

No comments: