Saturday, January 28, 2012

CADANGAN JADUAL PELAKSANAAN PENYELIDIKAN TINDAKAN PISMP SEMESTER 7 DAN 8 2012

IPG KAMPUS BAHASA MELAYU

CADANGAN JADUAL PELAKSANAAN PENYELIDIKAN TINDAKAN

PISMP SEMESTER 7 2012

Bil

Perkara

Tarikh

Catatan

1

Penyediaan Proposal kajian Penyelidikan Tindakan (Semester 1) mengikut Format penuliasan IPGM

 • Tajuk, masalah P & P, Tindakan menyelesaikan masalah
 • Pelajar membuat pembacaan – kajian literatur
 • Menjalankan tinjauan masalah kajian
 • Menyediakan alat kajian yang sesuai
 • Menganalisis data tinjauan awal
 • Mengenal pasti fokus kajian
 • Menjalankan tindakan
 • Mendapatkan data tindakan penyelesaian masalah (simpan untuk semester 2)

30 Jan – 27 April 2012

· Cuti Tahun Baru Cina (23 – 27 Jan 2012)

· Cuti Pertengahan Semester ( 10 – 18 Mac 2011)

· Perjumpaan dengan penyelia dari semasa ke semasa sepanjang praktikum

· Pengesahan penyelia (tajuk, masalah P & P dan tindkan penyelesaian masalah)

· Pengesahan dibuat dari semasa ke semasa

· Pembentangan Hasil Dapatan Tinjauan awal dan Tindakan yang telah dijalankan

2

Penyemakan penulisan proposal untuk pentaksiran

16 April – 27 April 2012

Tindakan : pelajar + penyelia

3

Pembentangan proposal kajian

*Mengikut kesesuaian tarikh

4

Penghantaran Proposal kajian Penyelidikan Untuk Pentaksiran ( 50%)

30 April 2012

5

Pemurniaan Laporan Penulisan Penyelidikan Tindakan untuk pembentangan (30%) dan Penulisan akhir (70%)

 • Pemurniaan penulisan proposal selaras dengan Format Laporan PT IPGM
 • Pemurniaan kajian literatur
 • Pemurniaan tinjauan awal – Refleksi P & P, alat kajian, hasil tinjauan awal
 • Pemurniaan alat kajian tindakan
 • Pembentangan hasil kajian tindakan

30 April – 25 Mei 2012

· *Peperiksaan ( 14-25 Mei 2010)

· Cuti Semester 1 ( 28 Mei – 15 Jun 2011)

· Tindakan : pelajar + penyelia

· Perjumpaan dengan penyelia dari semasa ke semasa

Penyediaan Laporan Penulisan Penyelidikan Tindakan untuk pembentangan (30%) dan Penulisan akhir (70%)

 • Penulisan / persembahan data hasil kajian tindakan
 • Membincangkan hasil dapatan kajian tindakan ( menyokong / tidak menyokong kajian literatur)

18 Jun - 8 Oktober 2012

Tindakan : pelajar

5

Pembentangan cara persembahan data hasil dapatan kajian yang diperoleh selepas melaksanakan tindakan

18 Jun – 13 Julai 2012

*Internship 4 minggu

(25 Jun – 20 Julai 2012)

· Tindakan : pelajar + penyelia

· Perjumpaan dengan penyelia dari semasa ke semasa

6

Pembentangan Laporan Penulisan Penyelidikan Tindakan : Pertama

23 Julai – 3 Ogos 2012

· Tindakan : pelajar + penyelia

· Cuti Hari Raya Aidilfitri ( 17 Ogos -20 Ogos 2012)

· Pertengahan Semester 2 ( 18 – 27 Ogos 2012)

Pembentangan Penulisan Penyelidikan Tindakan : Kedua

6 Ogos – 17 Ogos 2012

· Tindakan : pelajar + penyelia

8

Semakan Penulisan Penyelidikan Tindakan sebelum pembentangan pada Seminar Penyelidikan Pendidikan

20 Ogos – 31 Ogos 2012

· Tindakan : pelajar + penyelia

9

Penyediaan Powerpoint untuk pembentangan dalam seminar penyelidikan tindakan

3 sept – 7 Sept 2012

Tindakan : Pelajar

10

Pra bentangan mengikut kelas

10 Sept – 14 Sept 2012

Tindakan : Pelajar

Penghantaran Powerpoint kepada urusetia seminar penyelidikan tindakan untuk pembentangan

21 Sept 2012

Tindakan : Pelajar

11

Pembentangan Penulisan Penyelidikan Tindakan (Seminar Penyelidikan Tindakan )

24 -28 September 2012

12

Pemurniaan Laporan penulisan penyelidikan tindakan selepas Seminar Penyelidikan Tindakan

29 Sept – 7 Okt 2012

· Bincang dengan penyelia

· Mengambil kira teguruan yang dibuat semasa pembentangan dalam seminar penyelidikan tindakan

13

Penghantaran Penulisan Penyelidikan Tindakan untuk Pentaksiran (70%)

8 Oktober 2011

*Peperiksaan ( 29 Okt – 9 November 2012)

14

Penghantaran Laporan Penulisan Penyelidikan Tindakan yang telah dijilidkan (*Buckram – 5 salinan )

24 Oktober 2011

Sebelum peperiksaan

*Sebarang pindaan tarikh tertakluk kepada perubahan

Di sediakan oleh: JPIPK, IPG KBM, 2012

No comments: