Friday, July 6, 2012

TULIP!!!! 
PENENTUAN FOKUS KAJIAN 
DALAM PENYELIDIKAN TINDAKAN

Fokus kajian dalam penyelidikan tindakan diperoleh daripada refleksi penyelidik ke atas pengajaran dan pembelajaran or isu/masalah yang dihadapi oleh penyelidik. Penyelidikan Tindakan adalah berbentuk inkuiri refleksi kendiri (Kemmis & Mc Taggart, 1992). Sehubungan dengan itu, fokus kajian atau isu/masalah kajian datang daripada refleksi yang dijalankan oleh penyelidik sendiri. Isu/ masalah yang dihadapai perlu diselesaikan supaya dapat meningkatkan profesionalisme penyelidik seterusnya dapat mempraktikkan tindakan yang digunakan. Tindakan adalah program atau aktiviti yang dipilih untuk menyelesaikan isu/ masalah yang dihadapi penyelidik. Semoga meklumat ini dapat membantu menjelaskan fokus kajian dalam penyelidikan tindakan

No comments: