Friday, March 14, 2014

KURSUS PEMBINAAN PROPOSAL DAN INSTRUMEN KAJIAN

CADANGAN PELAKSANAAN KURSUS

TARIKH           : 19, 20, dan 21 Mac 2014
TEMPAT          :  Bilik Bengkel/Simulasi Tingkat 6 Bangunan Baharu
PESERTA        : 1 Urus setia, 20 pensyarah dan 4 fasilitator

JADUAL KURSUS

      MASA
HARI
 8.30-10.00

10.00-10.30
10.30-12.30
12.30-2.30 
2.30-4.30

RABU
(19 MAC 2014)

TAKLIMAT
JENIS DAN BENTUK KAJIAN KUANTITATIF & KUALITATIF

Kualitatif – drsu
Kuantitatif -nn


REHAT

BENGKEL PROPOSAL KAJIAN

PROSES KONSULTANSI REKA BENTUK KAJIAN/KAEDAH GABUNGAN
dams


REHAT

BENGKEL PROPOSAL KAJIAN

PROSES KONSULTANSI TAJUK & MASALAH KAJIAN


dss

KHAMIS
(20 MAC 2014)

BENGKEL PROPOSAL KAJIA
PROSES KONSULTANSI REKA BENTUK KAJIAN

Semua Fasilitator

REHAT


BENGKEL PROPOSAL KAJIAN

PROSES KONSULTANSI KAEDAH PENGUTIPAN DAN DATA
Semua fasilitator
REHAT

BENGKEL PROPOSAL KAJIAN

PROSES KONSULTANSI KAEDAH PENGUTIPAN DAN PENGANALISISAN DATA

Semua fasilitator
JUMAAT
(21 MAC 2014)
PENULISAN LAPORAN- PENYAMPAIAN DAN PENGOLAHAN

dams/dss

REHAT
RUMUSAN
DAN PENYEDIAAN DRAF LAPORAN PENYELIDIKAN JABATAN

Ketua Jabatan/urus setia

Ketua Jabatan JPIPK
Encik Hamdan b. Misram

Fasilitator:
Drsu:Dr. Roslina bt. Suratnu
dre:Dr Rosinah bt. Edinin
dams: Dr Abd Murad bin Salleh
dss: Dr Shahlan bin Surat
nn: Norfadhilah bt. Nasruddin
Urus setia:
Suhasni bin Dollah
Puan Juairiah Marjonet

No comments: