Thursday, March 20, 2014

KURSUS PEMBINAAN PROPOSAL DAN INSTRUMEN KAJIAN 2014

Kursus PPIK 2014 sedang dilaksanakan dengan lancar.  Pada hari pertama, 19 Mac 2014 seramai 20 orang peserta menghadiri kursus ini.  Fasilitator kursus terdiri daripada Dr. Abd Murad bin Salleh, Dr. Roslina bt. Suratnu, Dr. Shahlan bin Surat dan Pn. Norfadhilah bt. Nasrudin, sementara En. Suhasni bin Dollah dan Pn. Juairiah bt. Marjonet sebgai urusetia kursus.  Kursus PPIK 2014 berlangsung selama tiga hari dan akan tamat pada 21 Mac 2014.  

Hari kedua kursus, 20 Mac 2014 tajuk yang dibincangkan meliputi "Tajuk dan Masalah Kajian", "Kaedah Pengutipan Dada" dan "Penganalisaan Data" oleh Dr. Abd Murad bin Salleh.  Kursus PPIK akan diteruskan lagi pada 21 Mac 2014.


KJ JPIPK khusyuk mendengar

Taklimat Dr. Abd Murad bin Salleh

Faslitator jemputan Dr. Shahlan bin Surat
Pn. Norfadhilah bt. Nasrudin 


Dr. Roslina bt. Suratnu 

Pn. Juairiah bt Marjonet
Jurnal Semarak Bahasa
Hasil Akhir Kursus PPIK 2014

No comments: