Tuesday, January 22, 2008

brain based learning theory

satu lagi teori berasaskan otak yang bersandarkan tiga prinsip utama iaitu,
pemprosesan aktif, keselesaan serta pembenaman maklumat. Ia diasaskan oleh Renate Caine dan Numela Caine.

No comments: