Tuesday, January 29, 2008

Sejarah Ringkas IPBMM

PENYATA Razak 1956 telah mengilhamkan penubuhan sebuah institut yang berperanan untuk meninggikan taraf Bahasa Melayu. Maka pada 12 Januari 1956 Institut Bahasa (kini IPBMM) telah ditubuhkan dan beroperasi di Bukit Senyum, Johor Bahru, Johor. Pada penghujung tahun 1958, institut ini telah berpindah ke kampus tetap iaitu di Lembah Pantai, Kuala Lumpur. Kuliah pertamanya bermula pada 12 Februari 1959. Institut Bahasa telah dirasmikan oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agung yang pertama iaitu Tuanku Abdul Rahman Ibni al-marhum Tuanku Muhammad pada 4 Jun 1959.

Institut Bahasa terus bernafas dan berkembang pesat dari segi .... (akan bersambung lagi...)

No comments: