Wednesday, January 9, 2008

MENGAPA KAJIAN TINDAKAN SIGNIFIKAN?

Kajian tindakan sangat sesuai dijalankan oleh pensyarah dan para guru untuk pembangunan profesionalisme melalui:
 peningkatan kefahaman serta kesedaran kendiri penyelidik tentang sesuatu masalah dalam bilik darjah.
 pengenalan inovasi dan pembaharuan dalam usaha meningkatkan kualiti P & P.
 penglibatan diri dalam inkuiri refleksi amalan kendiri bertujuan memperbaiki atau meningkatkan tahap pendidikan.
 kesedaran lebih tinggi tentang amalan penyelidik serta kritis terhadap amalan-amalan tersebut dan bersedia untuk mengubahnya.

No comments: